Udvikling og kinesiske investeringer i udlandet - investeringer i fremstillingsvirksomheder i Indonesien som case, 2007-08

Peter Gammeltoft
Nærværende undersøgelses formål er at afdække kinesiske firmaers investeringer i udlandet. Til det formål er der gennemført et casestudie af kinesiske virksomheders investeringer i Indonesien. Gennem et spørgeskema er der blevet spurgt ind til det kinesiske firmas baggrund for, at de har valgt at investere i Indonesien, hvad der bliver produceret, firmaets beliggenhed, medarbejderes baggrund og funktion samt firmaets interesser ved at investere i Indonesien. Spørgsmålene er både lukkede, delvis åbne og åbne spørgsmål.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.