Småbørns kost og trivsel (SKOT) baggrundsinformation I, interviewguide (36 mdr.), 2009-2010

Kim Fleischer Michaelsen
Introduktion af overgangskosten hos barnet starter i de fleste familier, når barnet er ca. 4-6 måneder, og perioden fortsætter, til barnet spiser den samme mad som resten af familien ved 12-18 måneders alderen. Perioden fra 6 måneder til 3 år er karakteriseret ved hurtig vækst og udvikling af hjernen. Man mener, at der forekommer perioder i løbet af de første leveår, hvor barnets gener og stofskifte måske er særligt følsomme overfor påvirkninger. Hvis barnets kost...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.