Ungeprofilundersøgelse 2009

Sydøstjyllands Kreds SSP-Samrådet
SSP-Samrådet i Sydøstjyllands kreds gennemførte i 2009 en Ungeprofilundersøgelse med deltagelse af 7.764 unge fra 7., 8. og 9. klasser i 5 af kredsens kommuner. Undersøgelsen har efterfølgende dannet grundlag for tilrettelæggelse af den kriminalpræventive indsats i hele kredsen. Ungeprofilundersøgelsen i 2009 var delvis finansieret af støtte fra Bikubenfonden og støtte fra Det Kriminalpræventive Råd. Der spørges om: - Trivsel i skolen, oplevelse af faglig dygtighed, pjæk, mobning, skoleskift. - Social kapital i klassefællesskabet. -...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.