Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, I

Tine Brink Henriksen, Aleksander Giwercman, Niels Erik Skakkebæk Klinik For Vekst Og Reproduktion, Anna-Maria Andersson, Erik Ernst, Jørn Olsen, Niels Henrik Hjøllund, Henrik A. Kolstad & Tina Kold Jensen
Undersøgelsens emne er ''Arbejdsmiljø og forplantning 1992 til 1997, del 1'', nærmere bestemt en beskrivelse af mandens sæd- kvalitet og kvindens urin i en periode, hvor parret forsøger at få børn. Dette er med henblik på at opdage sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet og livsstilen. Undersøgelsen er meget omfattende og er derfor opdelt i 6 delundersøgelser. Del 1 (denne) omhandler derfor kun mænds grundoplysninger. Formålet med undersøgelsen var at afklare om metalarbejdernes arbejdsmiljø, helbred og livsstil...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.