Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1997

Region Syddanmark
I denne undersøgelse har man spurgt patienter i Fyns Amt om deres tilfredshed under indlæggelse eller ambulant besøg i 1997. I ambulant regi har man adspurgt patienter på somatiske afdelinger, på psykiatrisk- og børnepsykiatriskafdeling. I alt var der 8 spørgsmål; hvordan forhåndsorienteringen har været; ventetid; kontakten til de forskellige personalegrupper; informationen under besøget og den generelle tilfredshed. Blandt indlagte har de adspurgt patienter på det somatiske og psykiatriske område. I alt 13 spørgsmål omhandlende; forhåndsinformation;...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.