Stud.Samf.Foreningens socialundersøgelse, 1996-1997

Undersøgelsen er en opfølgning på den socialundersøgelse, Stud.Samf.Foreningen offentliggjorde i efteråret 1994 om de nystartede studerende ved de samfundsvidenskabelige uddannelser. Denne undersøgelse omfatter den samme gruppe studerende, som indgik i socialundersøgelsen i 1994. De temaer der undersøges, er de studerendes - Personlige forhold - Boligforhold - Økonomiske forhold - Uddannelse - Studiemiljø - Udlandsophold - Fritid - Job forventninger Undersøgelsen omfatter alle 3. års studerende ved de samfundsvidenskabelige uddannelser ved Aalborg Universitet, Århus Universitet, Roskilde...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.