Calitatea Formării Specialiştilor În Învăţământul Superior: Strategii, Forme, Metode. Vol. I

Valeriu Cabac, Ion Gagim, Maria Pereteatcu, Valentina Priţcan & Liliana Musteaţă
Abstract: Volumul include comunicările prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode”, consacrată aniversării a 60 de ani din ziua fundării Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În această culegere şi-au publicat articolele mai mulţi cercetători din ţară şi de peste hotare, abordând în exclusivitate problema calităţii în formarea specialiştilor în învăţământul superior.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.