Лідія Андріївна Лисиченко Як Наукова Цінність

З Лідією Андріївною мене пов’язує півстолітня співпраця на кафедрі української мови Харківського педагогічного інституту (нині – університету) ім. Г. С. Сковороди. Майже все її наукове життя проходило на моїх очах.
Кому ж, як не мені, годиться написати вступне слово до збірника праць, присвяченого поважній даті знаного вченого. Роблю це з великим задоволенням.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.