Історико-Правовий Генезис Інтерпретації Поняття «Прокурорський Нагляд»

Надано генезис становлення прокурорського нагляду, розглядаються думки вчених, емпіричний матеріал та чинне законодавство. Пропонується під прокурорським наглядом за додержанням законності під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій підрозділами Національної поліції України розуміти законодавчо передбачену діяльність прокурорів прокуратур всіх рівнів, направлену на недопущення порушення конституційних прав та свобод особи, міжнародного та національного законодавства, виявлення вже вчинених порушень та їх термінове усунення, з обов’язковим притягненням винних до відповідальності в процесі здійснення процесуального керівництва над досудовим розслідуванням, в...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.