Дисциплінарні Провадження В Національній Поліції України: Зміст Та Особливості Реалізації

Шоптенко С. С.
Визначено зміст і особливості дисциплінарних проваджень Національної поліції України. На основі аналізу наукових досліджень визначено поняття дисциплінарного провадження в органах поліції. Охарактеризована процедура залучення поліцейських до дисциплінарної відповідальності. З’ясовано недоліки чинного законодавства, що регулює дисциплінарні провадження по відношенню до поліцейських, і надані обґрунтовані пропозиції щодо їх усунення. Определено содержание и особенности дисциплинарных производств в Национальной полиции Украины. На основе анализа научных исследований определено понятие дисциплинарного производства в органах полиции. Охарактеризована процедура привлечения полицейских к дисциплинарной...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.