Врегулювання Конфлікту Інтересів У Суді: Антикорупційні Засади Та Етичні Аспекти

&
Зазначено, що конфлікт інтересів є однією з найбільш гострих проблем судового управління, що негативно впливає на ефективність та результативність діяльності судових органів, стає потенційним джерелом корупційних дій. Досліджено поняття конфлікту інтересів, зокрема, інтересу у загальнотеоретичному розумінні, аналізується чинне законодавство на предмет регулювання конфлікту інтересів як суддів, так й інших працівників суду, зупиняється увага на антикорупційних засадах. Визначені причини виникнення конфлікту інтересів у суді. Отмечено, что конфликт интересов является одной из наиболее острых проблем судебного управления,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.