Інформаційна Війна Проти Держави Та Інформаційна Безпека України

Яфонкін А. О. & Шевчук В. А.
Увагу приділено аналізу нормативно-правових актів у сфері інформаційної безпеки та наслідків заборони використання соціальних мереж. Досліджено досвід використання соціальних мереж спецслужбами деяких держав для своєчасного виявлення, нейтралізації та ліквідації терористичних загроз або інших антидержавних настроїв. Зазначені позитивні та негативні сторони використання мережі Інтернет. Внимание уделено анализу нормативно-правовых актов в сфере информационной безопасности и последствий запрета использования социальных сетей. Исследован опыт использования социальных сетей спецслужбами некоторых государств для своевременного выявления, нейтрализации и ликвидации террористических угроз или...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.