Changes In Mental Performance Indicators (Volume Processing Visual Information) Girls Junior Grades Of Secondary Schools

M. V. Prozar
Prozar M. V. Changes in mental performance indicators (volume processing visual information) girls junior grades of secondary schools. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):31-43. ISSN 2391-8306. DOI: 10.5281/zenodo.17335 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A31-43 https://pbn.nauka.gov.pl/works/556567 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17335 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych;...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.