Turystyczne Wykorzystanie Krajobrazu Kulturowego W Gminie Koronowo = Tourist Use Of The Cultural Landscape In Gmina Koronowo

Ewa Nowicka, Zbigniew Podgórski & Alicja Gonia
Nowicka Ewa, Podgórski Zbigniew, Gonia Alicja. Turystyczne wykorzystanie krajobrazu kulturowego w gminie Koronowo = Tourist use of the cultural landscape in Gmina Koronowo. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):413-426. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18035 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A413-426 https://pbn.nauka.gov.pl/works/562072 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18035 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive Deklaracja. Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie. Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.