Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв : Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності "Електричні машини та апарати"

Шевченко Валентина Володимирівна, Павленко Тетяна Павлівна, Масленніков Андрій Михайлович & Мілих Володимир Іванович
Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв : Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності "Електричні машини та апарати" / укладачі Шевченко В.В., Павленко Т.П., Маслєнніков А.М.; за ред. Мілих В.І. - Україна, Харків: Видавництво "Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 56 с. https://doi.org/10.5281/zenodo.2644110
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our Documentation.