Przyszłość Edukacji Zawodowej. Metody Modernizacji Szkół Zawodowych I Zwiększenia Adaptacyjności Pracowników Oświaty

Andrzej Klimczuk, Michał Skarzyński, Dariusz Borowski & Jürgen Hogeforster
M. Skarzyński (ed.), Przyszłość edukacji zawodowej. Metody modernizacji szkół zawodowych i zwiększenia adaptacyjności pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości, Białystok 2015.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.