Esp, Czyli Jak Wyj Z Zakrtu W Rozwoju Firmy

Andrzej Klimczuk & Micha Skarzyski
M. Skarzyński (red.), ESP, czyli Jak wyjść z zakrętu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.