Türk Belediyeciliğinin Milli Kökleri

İlker Gündüzöz
Türk belediyeciliğinin batıdan, özellikle Fransa'dan alındığı, bünyeye uydurulmaya çalışıldığı realitesi ret edilmemektedir. Yalnızca "Türk belediyeciliği açısından konunun milli kökleri de vardır" saptaması yapılmaktadır. Bunun böyle olması insan doğası ve toplumsal kültür mirasının gereğidir. Buradan hareketle, Türkiye'deki belediyecilik uygulamalarını milli kurumları hesaba katmayan bir analitik değerlendirme ile açıklamak eksik olacaktır.

National Roots of the Turkish Municipality
Turkish municipality taken from the west, especially from France, tried to adjust a reality of the structure is not rejected. Only the...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.