Концепція виникнення суб'єктивного цивільного права

Погребняк В. Я.
Постановка проблеми. Стаття присвячена розгляду сутності виникнення суб'єктивного цивільного права як юридичних можливостей відповідної особи, забезпечених положеннями цивільного законодавства України. Проблема полягає в тому, що згідно з найпоширенішим підходом виникнення суб'єктивного цивільного права прирівнюється до набуття ним людиною. Але в цьому випадку передача цивільних прав не є відмінною формою динаміки суб'єктивних цивільних прав, оскільки вона набуває форми втрати цивільним правом однією особою та набуття її іншою. Метою статті є визначення правової природи виникнення суб'єктивного цивільного...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.