Kultura fizyczna, bezpieczeństwo i zarządzanie. Wybrane aspekty.

Dariusz Skalski, Magdalena Formela, Dawid Czarnecki, & Daniel Pożarski
Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z treścią monografii pt. Kultura fizyczna, bezpieczeństwo i zarządzanie. Wybrane zagadnienia. Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą pomostem między różnymi dziedzinami nauki – kulturą fizyczną, bezpieczeństwem i zarządzaniem, które stanowią kwintesencję nauki i realnie oddziaływają na najistotniejsze obszary życia współczesnego człowieka, zapewniając realizację najważniejszych potrzeb każdego członka społeczeństwa. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że to właśnie interdyscyplinarność, jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie sukcesu i rozwój nauki....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.