Particularities of Bill of lading. Theoretical aspects

Anatoliy Kostruba
Емпіричне значення механізму цивільно­правового регулювання випуску й обігу коносамента полягає в тому, що в процесі перевезення вантажу, його власник може розпоряджатися цим майном, шляхом відчуження коносамента іншій особі. Саме в такому разі розкривається правова сутність коносамента – як цінного паперу. Особливість коносаменту як цінного паперу полягає в тому, що він, будучи об’єктом речового права, сам по собі не становить будь­якої цінності. Таку цінність мають саме ті майнові права, які засвідчені в ньому і які можуть...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.