Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna. Perspektywa 40 lat Słupskiego WOPR. TOM 1

Dariusz Skalski, Jerzy Telak, Ewa Zieliński, Oksana Telak, Andrzej Krzyszkowski, Andrzej Ostrowski, Damian Kowalski, Radosław Zwara, Michał Tuz, Bożena Gołota, Ewa Płaczek, Jolanta Tomporowska, Mateusz Kacperski, Robert Czyż, Wojciech Wiesner, Paulina Kreft, Piotr Makar, Oksana Zabolotna, Arkadiusz Stanula & Radosław Zwara
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z monografią pt. Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna. Perspektywa 40 lat Słupskiego WOPR (Tom 1). Oddajemy w Państwa ręce publikację, która ukazuje, jak szeroko przenikają się nawzajem obszary będące pomostem między różnymi dziedzinami nauki – bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną, stanowiącymi kwintesencję nauki i realnie oddziałującymi na najistotniejsze obszary życia współczesnego człowieka, zapewniając realizację najważniejszych potrzeb każdego członka społeczeństwa. Jest to publikacja potrzebna na rynku i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.