Конструкция вместо реконструкция, или как археологията измисля история. Бележки върху създаването на теорията за българските миграции към и от Тракия през ХI – XII в.

Чавдар Кирилов
Студията е посветена на проблем, който представлява повече от интересен пример за конструиране на несъществувала отминала реалност въз основа на погрешно извличане, анализ и интерпретация на данни от археологическите разкопки на няколко средновековни селища в България. По-същественият проблем в случая обаче е това, че допуснатите грешки при установяването на периодизацията и хронологията на едно от тях - при село Дядово, Новозагорско - сетне бяха прехвърлени върху практически цялата Горнотракийска низина, което доведе до изключително изкривена...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.