Модель соціальної держави в умовах формування нової соціокультурної дійсності

Хома Наталія
Досліджуються процеси становлення та розвитку інституту соціальної допомоги та його моделі . Проаналізовано основні наукові підходи до розуміння феномену держави добробуту . Обґрунтована роль держави добробуту як правового конституційного інституту. Висвітлено особливості зарубіжних моделей держави добробуту, зумовлених процесами модернізації. Запропоновано типологію сучасних соціальних моделей , створено сучасну політичну концепцію моделей держави добробуту. Визначено основні тенденції розвитку держави добробуту в умовах сучасних глобалізаційних викликів. Параметри національного добробуту дальньої дії державну модель простежено на основі аналізу процесів...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.