Figs 89–94 in Flourishing in subterranean ecosystems: Euro-Mediterranean Plusiocampinae and tachycampoids (Diplura, Campodeidae)

Alberto Sendra, Dragan Antić, Pablo Barranco, Špela Borko, Erhard Christian, Teo Delić, Floren Fadrique, Arnaud Faille, Loris Galli, Fulvio Gasparo, Dilian Georgiev, Pier Mauro Giachino, Marko Lukić, Paolo Marcia, Kazimir Miculinić, Giuseppe Nicolosi, Ferran Palero, Kaloust Paragamian, Toni Pérez, Slavko Polak, Carlos E. Prieto, Ilya Turbanov, Dante Vailati & Ana Sofia P. S. Reboleira
Figs 89–94. Plusiocampa (Plusiocampa) hoffmanni Sendra & Paragamian sp. nov., ♀, from Varathro Stou Bokou ton Poro, Krousonas, Crete (Coll. AS). 89. Macrosetae on anterior portion of urosternite I. 90. Distal portion of an appendage on urosternite I. 91. Urosternites I–II. 92. Stylus and abdominal eversible vesicle. 93. Detail of a stylus with subapical seta. 94. Abdominal eversible vesicle, detail.
3 citations reported since publication in 2020.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.