ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ТЕМОЮ: «СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»: Мат. конф., 19 червня 2020 р., м. Київ. – К., 2020. – 250 с.

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ІСТОРИКІВ НАУКИ, ТЕХНІКИ І
ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА ТЕМОЮ: «СУСПІЛЬНЕ
ЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»: Мат. конф.,
19 червня 2020 р., м. Київ. – К., 2020. – 250 с.
У збірнику публікуються матеріали, підготовлені молодими істориками науки, техніки і освіти, та окремими спеціалістами, в яких висвітлюються найбільш актуальні проблеми історії та методології науки, техніки та освіти в Україні. У збірнику праць публікуються також результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.