Kur'an Âyetlerine Konu Olan Pişmanlıkların Sebepleri

Hayri ERENAY
Makalede, ayetlerde işaret edilen pişmanlıkların sebepleri genel bir bakış ile konu alınmıştır. Sebepler üzerinde durulurken ayetlere zikredilen somut örneklere değinilerek, konunun daha anlaşılır olması hedeflenmiştir. Pişmanlıklar anlatılırken, olgu ile karşılaşanların yaşadıkları detaylara da yer verilmiştir. Kur’an, pişmanlıklara vurgu yaparken inanç merkezli değil, insan merkezli bir bakış açısı geliştirmiştir. İzlenen genel bakış açısı ile bu olgunun insani bir gerçeklik olduğuna vurgu yapılmıştır Pişman olmak, nedamet duymak, imtihan olmanın bir gerekliliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamil manada bir...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.