Życie śmiercią przemienione - transhumanistyczne podejście do idei omegalnego Nowego Adama

Paweł Robert Surowiec
ABSTRAKT: W życiu człowieka przychodzi moment, który kończy jego biologiczną egzystencję. Śmierć w antropologii chrześcijańskiej nie jest kresem ani celem ludzkiej egzystencji, ale etapem mającym doprowadzić indywidualnego człowieka do jego ostatecznego celu jakim jest życie z Nowym Adamem (zob. 1 Kor 15,45; Rz 5,14). Relacja przyjaźni i pojednania z Chrystusem doprowadza do zjednoczenia z Nim, jako pełnią przebóstwionego człowieczeństwa. Na tym eschatologicznym gruncie spotykają się nauki biblijne, teologiczne i filozoficzne. Biblijne wskazują na Chrystusa jako...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.