Статус внутрішньо переміщеної особи у контексті міжнародного та національного права

Шумило М. М.
Постановка проблеми. Внутрішньо переміщена особа (ВПО) як суб’єкт права соціального захисту зокрема, є новою категорією національної правової системи. Для подальшого розвитку законодавства та його удосконалення необхідне теоретичне осмислення явища вимушеного внутрішнього переміщення, його місця в історії України, міжнародно-правового регулювання та напрацювання термінологічної бази, яка би чітко окреслювала як вимушене внутрішнє переміщення загалом, так і правовий статус ВПО зокрема. Метою роботи є визначення особливостей внутрішньо переміщених осіб як соціально-правового явища, наведення історичних прикладів ВПО в Україні...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.