Amplitud tèrmica diària durant la fase de maduració del cultiu de la vinya a la D.O. Pla de Bages a llarg del segle XXI a l'escenari de canvi climàtic RCP 4.5 (format TIFF)

Inmaculada Funes, Elisenda Sanchez, Felicidad De Herralde, Robert Savé & Xavier Aranda
Distribució espacial del valor mitjà de la amplitud tèrmica diària durant la fase de maduració de la vinya (indicador climàtic DTRIII) a la D.O. Pla de Bages per l’escenari de canvi climàtic moderat RCP 4.5 projectat per a les dècades dels anys 2030, 2050, 2070 i 2090. A dalt a l’esquerra es mostra l’escenari control on es representa el valor mitjà del període 1972-2005.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.