Tworzenie typologii gatunków piśmiennictwa multimedialnego na przykładzie blogów – propozycja metodologiczna

Maciej Maryl
Artykuł stanowi prezentację autorskiej metodologii literaturoznawczej analizy tekstów elektronicznych, wypracowanej ramach projektu „Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2012-2014 (nr grantu 2011/03/N/HS2/06232). Badanie koncentruje się na problemie wyróżnienia gatunków blogowych. Blog, czyli prosta strona internetowa, na której wpisy ukazują się w antychronologicznej kolejności i mogą być komentowane przez odbiorców, stanowi specyficzne połączenie tradycyjnych form wypowiedzi (m.in. dokumentu osobistego, felietonu czy poradnika) i dyskursu elektronicznego (wtórna oralność; interakcja z...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.