Glacisul piemontan dintre Putna si Trotus. Studiu geomorfologic

Folea Tatu Florina
Lucrarea realizata urmareste trasaturile morfografice si morfometrice ale reliefului, treptele genetice de relief (platouri piemontane, vaii si versanti), proceselor geomorfologice actuale si consecintelor acestora. O atentie deosebita s-a acordat analizei de detaliu cantitativ-calitativa, care a avut ca scop reliefarea cat mai fidela a stadiului de evolutie, a formelor de relief in scopul utilizarii cat mai eficiente a terenurilor. In acest sens, s-au aplicat o serie de metode de analiza cantitativa pentru determinarea volumului de material...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.