Previous Archaeological Excavations along the 'Ostlänken' Railway Corridor 1965-2012: Stone Age Life by the Inlet

Swedish National Heritage Board UV Mitt
Hösten 2005 genomförde Riksantikvarieämbete, UV Mitt, en särskild arkeologisk undersökning av stenålderslokalen Helgona 315 vid Hagnesta bergtäkt, nordväst om Nyköping. Lokalen bestod av tre ytor, av vilka två utgjort en sannolikt samtida boplats- och aktivitetsplats under mellan-/senmesolitikum. Anläggningar och fynd på dessa två ytor (härdar, härdrester och en skärvstenskoncentration) bildade en sammanhängande struktur runt en forntida vik. Härdarnas placering i ett uppdraget, skyddat läge intill berget antyder att det här kan ha funnits enkla boningar...
This data center is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.
We found no citations for this collection. For information on how to provide citation information, please see our documentation.