Casharka 2: Waa Maxay Sababta 2000 ee Maalmood ee ugu Horreeya ay muhiim u tahay: Fiirin Gudaha Maskaxda [cashar onlayn ah].

Ogow sida khibradaha ugu horeeya ay saameyn ugu yeeshaan koritaanka maskaxda caruurta.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.