Analiza culturală și psihologică a societății din Republica Moldova (conform modelului teoretic a lui Geert Hofstede)

Abstract Toate societățile moderne și tradiționale se confruntă cu un șir de probleme sociale, economice și politice. Unele probleme sunt specifice unor societăți, iar altele sunt fundamentale, cu care se confruntă toate culturile, însă modalitățile de a răspunde la problemele fundamentale variază de la o cultură la alta. Sociologii și psihologii au identificat șase probleme fundamentale cu care se confruntă fiecare societate. 1) Relația cu autoritatea și inegalitatea socială. 2) Relația dintre individ și societate....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.