ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ І ПРАВОПРИПИНЯЮЧІ ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Anatoliy Kostruba
Статтю присвячено проблемі дослідження механізму правового регулювання суспільних відносин, а також одного з його елементів – правовідносин. Автор також розглядає правовідносини крізь призму юридичних фактів і, зокрема, – правоприпиняючих юридичних фактів, що, безперечно є новим поглядом на правову природу зазначеного механізму.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.