Gapless genome assembly of East Asian finless porpoise, Neophocaena asiaeorientalis sunameri

Denghua Yin, Chunhai Chen, Danqing Lin, Jialun Zhang, Congping Ying, Yan Liu, Wang Liu, Zhichen Cao, Chenxi Zhao, Chenhe Wang, Liping Liang, Pao Xu, Jianbo Jian & Kai Liu
There are the genome sequence, gene set, coding sequence and protein sequence of Neophocaena asiaeorientalis sunameri.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.