PRZYWÓDCY POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH

Transferu Technologii I Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego Centrum Innowacji
"Preferencje polityczne" to pismo o profilu humanistycznym, prezentujące na swoich kartach interdyscyplinarne podejście do problematyki zachowań wyborczych, szczególnie czynników determinujących identyfikacje polityczne. Pismo jest otwarte na współpracę z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju. Wydawcą jest Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad projektem sprawuje Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.