Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 100 (2001) 2

G. van Tussenbroek: Belgisch marmer in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden (1500-1700). Dirk J. de Vries: Jelis Knijff en Jelis Jelissen, kistenmaker in Zwolle en beeldsnijder in Kampen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.