Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 101 (2002) 2

J.J. Jehee: De plaats van de grote zaal in het Oost-Indisch Huis te Amsterdam: Wat zegt het gebouw nu zelf? Marthe Stallenberg: Een Leidse studentenkamer belicht. De schouw aan de Nieuwe Rijn. Willem Jan Pantus: Van magnum opus tot patronaatsgebouw en weer terug. Problemen en oplossingen bij de restauratie van de Kleine Zaal van Concertgebouw 'De Vereeniging' te Nijmegen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.