Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 104 (2005) 6

Nederlandse koloniale architectuur in Azië / Dutch Colonial Architecture in Asia (Rob Dettingmeijer). Mireille van Reenen: Daendels' getemperde ambities. Een architectuurhistorische analyse van het 'Gouvernements Hotel' in Weltevreden (het huidige Jakarta). Cor Passchier: Het huis Reinier de Klerk, een voormalige buitenplaats in Jakarta. Pauline K.M. van Roosmalen: Hoop gloort. De renaissance van het gebouw van de Nederlandsch-Indische Kunstkring in Batavia (Jakarta). C.J. van Dullemen: Charles Prosper Wolff Schoemaker en de Architectuur in Nederlands-Indië. Hans Schiebroek...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.