Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 107 (2008) 2

Dakloos (D-J. de Vries). Wim Hupperetz: Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit van de historische binnenstad. Het geheugen van een straat als inspiratiebron. Hans van den Heuvel: Glazen overkapping van binnenplaatsen: Te veel zorg breekt het glas? M.S. Verweij: Transparant maar niet open: overkapping van de binnenplaats van het Provinciehuis te Groningen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.