Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 107 (2008) 3

Charlotte J.C. Broer en Mart W.J. de Bruijn: De tiende-eeuwse Heilig-Kruiskapel in Utrecht en haar relatie met Willibrord. Barbara Perlich en Gabri van Tussenbroek: De Valkhofkapel te Nijmegen. Nieuwe gegevens over de middeleeuwse bouwgeschiedenis. Zeno Kolks en Ben Kooij: De kerk van de Allerheiligste Drie-eenheid in Oldenzaal, bekroning op het omvangrijke oeuvre van architect Walter te Riele.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.