Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 89 (1990) 3

F.W. van Voorden: De architectuur van het maaiveld. C.J. Sieger: 'The Authentic Garden', verslag van het symposium gehouden naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de Leidse Hortus Botanicus. E.H. Kossmann: De bewaring van cultuur in heden en verleden. L. Hacquebord: Waar archeologie en geschiedenis elkaar overlappen; historisch-archeologisch onderzoek van de Hoornse traankokerij Smeerenburg op Spitsbergen. H.J.F. Franssen: De bijzetting van Karel van Egmond; wetenswaardigheden over het graf en de stoffelijke resten van hertog Karel...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.