Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 93 (1994) 1

Charles van den Heuvel: Stevins 'Huysbou' en het onvoltooide Nederlandse architectuurtractaat. De praktijk van het bouwen als wetenschap. Petra J.E.M. van Dam: Geschiedenis, archeologie en waterbouwkunde: theoretische samenwerkingsmodellen voor interdisciplinair onderzoek met als vertrekpunt de laatmiddeleeuwse uitwateringssluizen van Spaarndam.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.