Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 93 (1994) 2

H. Sarfatij: Het huis Scharlaken te Dordrecht: de oudste Lakenhal van de stad, vervolgens woonhuis en Waag (13de-16de eeuw). Archeologie en geschiedenis van een opmerkelijk huis. Karl Kiem: Die Waage von Deventer (1528) als Handelshalle. Reactie van N. Herweijer. K.A. Ottenheym en F.H. Schmidt: 'un dessein qui plait a la vue'. De controverse tussen Anthonie Coulon en Daniel Marot bij de verbouwing van Huis Ten Bosch.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.