Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 95 (1996) 1

Lex Bosman: De oratie van M.D. Ozinga (1948), het ontstaan van de gotiek en het probleem van stijlperioden. Edwin Paar: De 'Nederlandse school' der fortificatieleer en de theoretische en praktische invloeden op de Portugese militaire architectuur in de zeventiende eeuw. Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar en Wies van Leeuwen: Luctor et Emergo. Een voorzet voor het post-MIP aan de hand van twee bedreigde hoogtepunten uit het oeuvre van rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.