Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 95 (1996) 4

Thomas H. von der Dunk: De toren als theoretisch probleem in de classicistische bouwkunst. Een verkenning in de hoogte. Dirk J. de Vries: Monumenten dendrochronologisch gedateerd (6). Torens en kerken.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.