Bulletin KNOB, Bulletin KNOB 99 (2000) 6

R. Meischke: Beschouwingen rond de huizencollectie van de Vereniging Hendrick de Keyser. Sanne Alberts: Oudegracht 288 in Utrecht: de groei van een middeleeuws koopmanshuis. Kees Kaldenbach: Het Straatje van Johannes Vermeer: Nieuwe Langendijk 22-26? Een kunsthistorische visie op een archeologisch en bouwhistorisch onderzoek.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.