22 Works

Παραγωγή βιοαερίου από βιοστερεά μικροκοσκίνησης σε αναερόβιους χωνευτές ακινητοποιημένης βιομάζας - Η επίδραση των φορέων ακινητοποίησης

Κωνσταντίνος Μποσιώλης
Η παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια χώνευση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς με την αύξηση του πληθυσμού, έχει αυξηθεί η ανάγκη για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον με την σταθεροποίηση των αποβλήτων και με την μείωση των αέριων εκπομπών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι να εξετάσει την επίδραση των φορέων ακινητοποίησης στην παραγωγή βιοαερίου από...

Η γενεαλογία της καμπύλης στις αστικές πλατείες της Δύσης

Ναταλία Παυλούρου

Μελέτη παραγωγής δέσμης αρνητικών ιόντων μεγάλου ρεύματος - μεγάλης ενέργειας και φωτο-ουδετεροποίησή της για τη χρήση σε αντιδραστήρες Tokamak

Κωνσταντίνος Περράκης
Για την θέρμανση του πλάσματος σε μια μηχανής πυρηνικής σύντηξης για παραγωγή καθαρής ενέργειας όπως οι ITER και DEMO, απαιτείται συνεχής παροχή ενέργειας. Μία μέθοδος για να επιτευχθεί αυτό είναι η εισαγωγή στο πλάσμα μιας δέσμης ουδέτερων σωματίων ισοτόπων του υδρογόνου (Neutral Beam Heating). Η παρούσα διατριβή συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας μεθόδου παραγωγής δέσμης ουδέτερων σωματίων υδρογόνου μέσω της παραγωγής, επιτάχυνσης και εξαγωγής αρνητικών ιόντων υδρογόνου ιόντων από μια μαγνητικά μονωμένη δίοδο. Στην παρούσα εργασία...

Τμηματοποίηση Αγοράς με τη χρήση του αλγορίθμου Birch

Ευαγγελία Ιατρού
Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται το θέμα της τμηματοποίησης της αγοράς, ένα NP-hard πρόβλημα, με τη χρήση του αλγορίθμου Birch. Αρχικά, μελετάται η έννοια της αγοράς, τα επίπεδά της, η τμηματοποίηση της και τα κριτήρια με τα οποία αυτή πραγματοποιείται. Σημαντικό θέμα επίσης, το οποίο και αναλύεται, είναι οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης και η κατηγοριοποίησή τους. Αφού γίνει η ομαδοποίηση των δεδομένων στην πορεία θα αξιολογηθεί και θα αποτιμηθεί. Ακόμη παρουσιάζεται ο αλγόριθμος Birch τον οποίο...

Έλεγχος κατασκευών με παραδιακλαδώμενα πιεζοηλεκτρικά κυκλώματα

Απόστολος Καλλιάρας

Δημόσιος χώρος/σφαίρα: Η διαπλοκή πραγματικού και εικονικού κόσμου

Αλέξανδρος Καραγεώργος & Μόνικα Γιαπιτζάκη

Δημόσια προσωρινή κατοίκηση | Αυτόνομη γειτονιά φοιτητικών κατοικιών στη Χαλέπα

Μαρία Μιχελάκη & Ευαγγελία Παπαγιάννη

Foveated rendering algorithms using eye-tracking technology in virtual reality

Nikolaos-Xenofon Marianos & Νικόλαος-Ξενοφών Μαριάνος

Δημόσιος χώρος/σφαίρα: Η διαπλοκή πραγματικού και εικονικού κόσμου

Αλέξανδρος Καραγεώργος & Μόνικα Γιαπιτζάκη

A high performance Open API platform for disaster management, integrating UAVs, mobile and IOT devices

Sarantis Kyritsis
Search and rescue (SAR) constitutes a crucial, recurrent and integral challenge for civil protection entities. With the use of current technology, multiple parts of a SAR mission can be inter-connected in real-time, by using multiple aspects from the world of GIS systems, as well as leveraging the capabilities of embedded systems for on the fly application deployment. Multiple approaches have been undertaken so far towards bridging these fields, but the proposed system is utilizing the...

Φιλοξενία στο όριο, προσθήκη ξενοδοχείου στο φράγμα της Σερίφου

Φωτεινή Κανδηλώρου

UTML: Unified Transaction Modeling Language

Nektarios Gioldasis
This thesis proposes UTML (Unified Transaction Modeling Language) as a high level, formal and extensible modeling language for complex transaction models for transactional web applications. Web applications impose several new characteristics that alter the notion of transaction. Such new characteristics are the hierarchical structure of transactions, the dependencies imposed between transactions of the same structure, the distributed nature of resources in the web, the use of other transactional world-wide distributed web services, and the integration...

Περιβαλλοντική ρύπανση σε εδάφη από απόθεση τεφρών παραγόμενων από συν-καύση δημοτικών απορριμάτων, λυμάτων και αγροτικών αποβλήτων του νομού Χανίων

Στυλιανός Αλεξανδράκης
Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αστικών αποβλήτων και οι αρνητικές επιπτώσεις αυτών στο περιβάλλον, καθώς και η αναζήτηση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργούν την ανάγκη αξιοποίησης τους. Η τεχνολογία της καύσης χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ενέργειας από ιλύ λυμάτων και από αστικά στερεά απόβλητα. Ωστόσο, η παραγωγή τέφρας κατά την διεργασία αυτή απαιτεί σωστή διαχείριση για την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται κατά την απόθεσή της στο έδαφος. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή χρησιμοποιήθηκαν τέφρες από λυματολάσπη(ΛΛ),...

Registration Year

 • 2020
  21
 • 2019
  1

Resource Types

 • Text
  17
 • Image
  5

Affiliations

 • Technical University of Crete
  22